Om senteret

Norsk senter for bioenergiforskning er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet (NMBU).
Gjennom senteret skal vi koordinere bioenergiforskningen hos de tre institusjonene for å utvikle bærekraftig produksjon og bruk av bioenergi, industriell innovasjon og forskningsbasert undervisning. Sammen med andre nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning skal senteret utvikle teknologi og systemer innen produksjon og bruk av bioenergi.

Målet til Norsk senter for bioenergiforskning

Norsk senter for bioenergiforskning har som mål å bidra til bærekraftig produksjon og bruk av bioenergi, industriell innovasjon og forskningsbasert undervisning. Senteret skal belyse samfunnsmessige, miljømessige og økonomiske konsekvenser knyttet til bioenergi.

Våre hovedsatsingsområder er

  • Bioressurser
  • Biogass
  • Biodrivstoff
  • Biovarme
  • Bærekraftanalyser
  • Utdanning

Bærekraft II

Visjon og strategi

  • Senteret skal bli det foretrukne norske FoU-miljøet innen fornybar energi basert på biomasse.
  • Senteret skal bli en etterspurt internasjonal samarbeidspartner
  • Senteret skal bidra til samarbeid og koordinering mellom sentrale fagmiljøer og forskningsinstitusjoner

Her kan du lese alle årsrapportene fra senteret

Årsrapport 2010

Årsrapport 2011

Årsrapport 2012

Årsrapport 2013

Årsrapport 2014