Bioressurser

 

Bioressurser er en fellesbetegnelse for alle typer biologisk produsert materiale, som utgjør råstoff til en rekke industrielle, kjemiske og mekaniske prosesser som resulterer i et eller annet produkt. Ofte bruker vi  betegnelsen biomasse, et begrep som er synonymt med bioressurser i denne sammenheng.

Bioressursene omfatter i prinsippet alt som er organisk (biologisk) produsert, men i vår sammenheng er fokus først og fremst på de primære ressursene produsert direkte av fotosyntesen. De største mengdene har sitt opphav i havbruk, jordbruk og skogbruket.

Når vi bruker bioressurser til energiformål, skal ressursene helst ha gjort annen tjeneste før vi tar ut de siste ressursene som energi. Bygningsmaterialer, emballasje, matavfall, avfall fra husdyrproduksjon og fra matindustrien er typiske bioressurser som kan inngå i energiproduksjonen.