Bioraffinering

Bioraffinering oppfatter alle prosesser som fører til kjemiske produkter basert på biologisk råstoff (biomasse).

I vårt miljø er det spesiell fokus på ligning som råstoff for industrielle prosesser.

Hensikten er å få til kommersiell produksjon av verdifulle materialer, ved å isolere og beskrive flyktige og ekstraherbare deler av biomassen for å lage byggestener til nyttige produkter innen blant annet byggebransjen, malingindustrien, aromaterapi, medisin og parfyme. Vi arbeider med komponenter som stilbener og andre oksidanter, glykosider og terpener, spesielt monoterpener.

Selvfølgelig er senteret involvert i produksjonsprosesser for andre generasjons biodrivstoff basert på cellulose, med vekt på enzymatisk nedbryting og termokjemisk konvertering.