Biogass

Biogass er biologisk fremstilt metan, som inneholder mer eller mindre forurensende elementer. Biogass og naturgass er den samme gassen, selv om produksjonsmåten er forskjellig.

Biogass er et resultat av nedbrytning av biomasse, uten tilgang på oksygen (anaerob nedbrytning).

 

Ved senteret forsøker vi å effektivisere biogassprosessen ved å identifisere egnet råvare til biogassprosessen, hensiktsmessige forbehandlingsmåter og forhold for de ulike mikroorganismegruppene under nedbrytingen.

Etter nedbrytningen vil det alltid bli igjen en rest, biorest eller råtnerest, som vi kan bruke som jordforbedringsmiddel.