Biovarme

Biovarme er betegnelsen på varme som er produsert ved hjelp av bioressurser. Varmen genererer vi ved forbrenning (pyrolyse), som utvikler varme, og etterlater seg aske.

Til daglig ser vi biovarme produsert i ovner og peiser i de tusen hjem, og i fyrkjeler ved større fjernvarmeanlegg.

Vi ved senteret beskriver ulike råstoff: type, mengde, kvalitet og tilgjengelighet, for biomasse brukt til biovarme. Selve forbrenningen blir beskrevet ved FoU-miljøer om har spesialisert seg på forbrenningsteknologi.

Sammensetningen og kvaliteten på asken er en eget tema ved senteret. Vi vil helst at vi skal kunne tilbakeføre asken dit biomassen opprinnelig kom fra. Ubalansert innhold av næringsstoffer, og mulig innhold av tungmetaller kan begrense bruksverdien i planteproduksjonen.