Forskningen

Bioenergisenteret fokuserer på fem prioriterte forskningsområder.

 • Bioressurser
 • Bioraffinering
 • Biogass
 • Biovarme
 • Bærekraftanalyser

 

I tillegg er senteret involvert i utdanningen innen fornybar energi ved NMBU


Forsknings- og utviklingsarbeidet skal bidra til:

 • oppbygging av kompetanse på høyt nivå
 • mindre utslipp av klimagasser og mer bruk av miljøvennlig energi
 • næringsutvikling
 • kobling av biologi, teknologi, økonomi og markedsforståelse til helhetlige og
  kostnads­effektive løsninger
 • dokumentasjon av bærekraft i ulike bruksmåter for bioenergi