Industri

 

Morbark flishogger. Fra Vänerbränsle flisterminal i Karlstad, Sverige.Biovarme I

 

 

 

 

 

Industriens deltakelse i forskningsprosjekter

Bioenergiforskningen utføres i stor grad i samarbeid med næringslivet. Industribedrifter og andre brukere deltari omtrent 50 % av forskningsprosjektene. NIBIO og NMBU samarbeidet om bioenergiforskningog -utvikling med følgende bedrifter og offentlige brukere i 2013.

Biogass

 

Cambi AS, Norges bondelag, Tine SA, Avfall Norge, Oslo Kommune Energi­gjenvinnings­etaten,Green Gas AS,MemfoACT AS, IVAR IKS, Bioenergi AS, Green Biotech SolutionsAS, Mettea Group, LLC SREC-Armenia, Aqua Gen AS, BioPower AS, Re-Biokonsult, Frevar KF

Biovarme

StatkraftVarme AS, Hafslund Varme AS, Akershus Energi AS, Elkem AS, Energi Norge, 11 energi­selskaper i NHO, Norges Skogeierforbund, Viken Skog BA, Mjøsen Skog BA, AT Skog BA, Havass Skog BA, Vest Skog BA, Norsk virkesmåling,Norsk Ved, Norsk biobrensel AS, Rambøll Norge AS

Biodrivstoff

Borregaard ASA, ASKO AS, Allskog BA, Weyland AS, Statoil ASA, Xynergo AS, Enova, Klif, Transnova, Innovasjon Norge

 

Stillinger gitt av næringslivet  

Deltidsstillinger

NMBU ved Norsk senter for bioenergiforskning har fått fire deltidsstillinger som gaver fra Hafslund og en fra Akershus Energi.

 

Navn Fagområde Ansatt ved Tilknytning
Monica Havskjold, førsteaman. Forskning: energisystemerUnder­visning: MSc fornybar energi Statkraft NMBU-INA
Jen Bo Holm-Nielsen, førsteam. Forskning: biogassreaktorerUndervisning: veiledning av ph.d studenter Ålborg universitet NMBU-IMT
Ole Jørgen Hanssen, professor Forskning: livssyklus­analyser av energiløsningerUndervisning: MSc fornybar energi Østfold­forskning NMBU-INA

 

 

idyll