Undervisning

 

Utdanning innen fornybar energi

artikler-150x150

NMBU tilbyr følgende studier innen fornybar energi

Verdens energi- og klimautfordringer skaper et stort behov for mer kunnskap om fornybar energi. Vil du være med å møte disse utfordringene? NMBU gir deg en brennaktuell utdanning i et engasjert fagmiljø og tilbyr flere studier knyttet til fornybar energi. Vi vet det blir bruk for deg!

3-årig bachelorstudium: Fornybar energi Fornybar energi er et tverrfaglig studium som gir deg kompetanse innen fornybar energi med vekt på bioenergi og areal- og energiressursforvaltning knyttet til utnyttelse av vann- og vindkraft. Du tar fag innen energiteknologi, økonomi, juss, arealplanlegging, realfag, miljø og ressursforvaltning Opptakskrav: Generell studiekompetanse Energi- og miljøfysikk Energi- og miljøfysikk er et realfaglig studium der fysikk og matematikk danner grunnlaget for kunnskap om generell energifysikk og fornybare energiformer fra sol, vind, bio og vann. Du lærer også om klima og klimaendringer, radioaktivitet og stråling og andre fysiske prosesser i naturen og metodene vi bruker for å forstå dem. Opptakskrav: Spesiell studiekompetanse (realfagskompetanse), se nederst på siden. Skogfag Skogfagsstudiet gir deg grunnleggende kunnskaper om skog, skogforvaltning og skogindustri. Skogråstoff er den viktigste ressursen for bioenergi i Norge, og på skogfagstudiet kan du fordype deg i bioenergi. Opptakskrav: Spesiell studiekompetanse (realfagskompetanse), se nederst på siden.

5-årig masterstudium (siv.ing.) Miljøfysikk og fornybar energi Miljøfysikk og fornybar energi er et sivilingeniørstudium om det realfaglige og teknologiske grunnlaget for å forstå og kunne arbeide med tradisjonelle energikilder og spesialisere seg innen fornybare energiformer som sol, vind, vann og bioenergi. Opptakskrav: Spesiell studiekompetanse (Matematikk R1+R2+Fysikk 1) Industriell økonomi med fornybar energi Industriell økonomi med fornybar energi er et sivilingeniørstudium i energifysikk og fornybar energi som i tillegg fokuserer på økonomiske metoder, markeds- og beslutningsanalyse og energiøkonomi. Opptakskrav: Spesiell studiekompetanse (Matematikk R1+R2+Fysikk 1)

2-årig MasterstudiumFornybar energi Dette er et tverrfaglig studium som gir deg en helhetlig kompetanse innen analyse, planlegging og etablering av anlegg for produksjon av fornybar energi med vekt på bioenergi, vind- og vannkraft. Systemforståelse er en fellesnevner, og du lærer om teknologi, økonomi, miljøeffekter og planprosesser. Studiet gir en bred tilnærming til fagområdet energi og har større vekt på tverrfaglighet, verdikjeder og planprosesser enn øvrige energiorienterte studieprogram.

Opptakskrav: Bachelorgrad, eller tilsvarende, i Fornybar energi, økonomi, miljø/naturressurser eller ingeniørvitenskap med fagprofil innen fornybar energi.

Samfunnsøkonomi med energiøkonomi Samfunnsøkonomi med energiøkonomi er et studium innen økonomisk analyse og energiøkonomi som gir innsikt i økonomiske samfunnsmekanismer knyttet til produksjon, omsetning og bruk av fornybar energi, med en avsluttende masteroppgave på 30 sp innen energiøkonomi. Opptakskrav: Bachelorgrad med minst 80 sp fordypning i økonomi. Jobb? Det er et stort behov i energisektoren for kandidater med kompetanse innen fornybar energi. De fleste får jobb i energibedrifter, konsulentselskap, organisasjoner eller offentlig forvaltning. Mange av våre kandidater har jobb før de er ferdige med studiene sine. Realfagskompetanse Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2) + Matematikk (R1+R2)/Fysikk (1+2)/ Kjemi (1+2)/ Biologi (1+2)/ Informasjonsteknologi (1+2)/ Geofag (1+2)/ Teknologi og forskningslære (1+2) For elever med eksamen fra videregående skole før Kunnskapsløftet: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ/+ 3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ + 3BT)/(2BI + 3BT)* *UMB godkjenner også 3NA